KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Członkowie klubu

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Prezes: Przemysław Andrzejak

Dane kontaktowe:

Adres:Tuwima 22/26, 90-002 Łódź
Tel.:(042) 664 37 52
E-mail:kontakt@larr.lodz.pl
www:www.larr.pl

Opis firmy:

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. to instytucja okołobiznesowa świadcząca swoim klientom usługi obejmujące m.in. konsulting finansowy, doradztwo prawne i biznesowe, wsparcie w zakresie eksportu/ importu, przygotowywanie dokumentów strategicznych dla biznesu oraz sektora publicznego. Od 2001r. pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej. Odpowiada za obsługę i wdrażanie programów wspierających finansowanie inwestycji w nowe technologie, specjalistyczne usługi doradcze, podnoszenie kwalifikacji pracowników i rozwój eksportu. Od 2011 r. ŁARR współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego , w roli pośrednika finansowego w ramach inicjatywy JEREMIE. Dysponując funduszami o łącznej wartości 80mln zł, udziela mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom wsparcia pozadotacyjnego w formie niskooprocentowanych pożyczek i poręczeń. Nasz system wartości opiera się na wiarygodności, zaufaniu, odpowiedzialności oraz profesjonalnym i zaangażowanym zespole.

Powrót
Certyfikacja Menedżerów więcej
Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.