KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Członkowie klubu

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Prezes Zarządu: Marcin Rybka

Dane kontaktowe:

Adres:Narutowicza 34, 90-135 Łódź
Tel.:(042) 208 92 01
E-mail:kontakt@larr.lodz.pl
www:www.larr.pl

Opis firmy:

    Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest instytucją otoczenia biznesu, której celem jest wspieranie przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim. Od 25 lat świadczy specjalistyczne usługi doradcze obejmujące consulting finansowy, doradztwo prawne i biznesowe, budowanie strategii rozwoju firmy oraz pomoc w zdobywaniu funduszy unijnych. Dotacje unijne na rozwój firm, nowych technologii, specjalistyczne usługi doradcze, organizacja misji i targów zagranicznych do najdynamiczniejszych krajów całego świata oraz przyciąganie inwestorów zagranicznych do naszego regionu czynią z nas lidera wśród organów wsparcia biznesu w naszym regionie. Pomogliśmy setkom firm rozwinąć skrzydła - pozyskać fundusze, odpowiednie biznesowe know-how, zdobyć nowe rynki krajowe i zagraniczne. Doświadczenie i wiedza, którą zdobyliśmy w ciągu tych wszystkich lat potwierdza imponująca liczba przedsiębiorstw i instytucji współpracujących z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Usługi doradcze na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw świadczone przez ekspertów ŁARR S.A. obejmują:
  • • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o fundusze na rozwój działalności przedsiębiorstw,
  • • opracowywanie dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego,
  • • wsparcie w zakresie eksportu/ importu, organizacja misji gospodarczych,
  • • fundusze pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
    W latach 2007-2013 w ramach działalności Regionalnej Instytucji Finansującej wdrożyliśmy projekty o wartości ok. 1 miliarda zł na rzecz biznesu w województwie łódzkim. Od 2011 r. ŁARR współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w roli pośrednika finansowego w ramach inicjatywy JEREMIE. Dysponując funduszami pożyczkowymi udzielamy mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom wsparcia poza dotacyjnego w formie niskooprocentowanych pożyczek i poręczeń. Nasz system wartości opiera się na wiarygodności, zaufaniu, odpowiedzialności oraz profesjonalnym i zaangażowanym zespole. Naszą ambicją jest aby ŁARR S.A. była miejscem rozwoju każdego przedsiębiorcy, biznesu czy inicjatywy gospodarczej. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie działa dla zysku, a wszelkie nadwyżki finansowe przeznacza na cele statutowe. W związku z powyższym występuje jako instytucja otoczenia biznesu (IOB), wspierająca rozwój gospodarczy województwa łódzkiego.

Powrót
Certyfikacja Menedżerów więcej
Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.