KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Członkowie klubu

MSR

Właściciel: Stanisław Radomiński

Dane kontaktowe:

Adres:Obywatelska 106A/101, 94-104 Łódź
Tel.:42 299-91-48
E-mail:biuro@msr2.pl
www:www.msr2.pl

Opis firmy:

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji oraz środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (fundusze Unii Europejskiej, inicjatywa JEREMIE, Mechanizmy Finansowe, Komisja Europejska) dla firm, samorządów oraz organizacji pozarządowych. Zajmujemy się pełną obsługą projektów, która obejmuje przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami, zarządzanie całością realizacji projektu oraz rozliczenie. Służymy także doradztwem oraz doraźną pomocą przy realizacji projektów. Od początku działalności w 2007 roku, wartość wszystkich przygotowanych i zarządzanych przez nas projektów przekroczyła kwotę 100 mln PLN. Nasza skuteczność w wybranych naborach sięga nawet 100%. Jesteśmy członkiem Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej (członek Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN).

Powrót
Certyfikacja Menedżerów więcej
Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.