KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Członkowie klubu

Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.k.

Adam Mariański

Dane kontaktowe:

Adres:ul. Tylna 4c lok. 1, 90-348 Łódź
Tel.:42 207 76 76
E-mail:kancelaria@marianskigroup.pl
www:www.marianskigroup.pl

Opis firmy:

Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych. Dla naszych klientów staramy się być partnerem biznesowym skoncentrowanym na przewidywaniu potencjalnych konsekwencji prawnych poszczególnych działań biznesowych, nie tylko na rozwiązywaniu już zaistniałych problemów. Niezwykle ważne jest dla nas zapewnienie im bezpieczeństwa prawnego w bieżących działaniach oraz reprezentowanie ich podczas ewentualnych sporów.
Kluczowe dla nas są: innowacyjność, rozwój osobisty, zaangażowanie w sprawy klienta, powiązanie nauki z praktyką. Naszą renomę zawdzięczamy pełnemu zaangażowaniu w sprawy klienta najlepszych ekspertów z zakresu prawa oraz rachunkowości.

Powrót
Certyfikacja Menedżerów więcej
Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.