KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Członkowie klubu

Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Dyrektor ds. Klientów Strategicznych : Michał Klimczak

Dane kontaktowe:

Adres:Stefana Jaracza 78, 90-243 Łódź
www:www.michaelstrom.pl

Opis firmy:


    Michael/Ström Dom Maklerski S.A. jest jednym z wiodących, szybko rozwijających się, niezależnych podmiotów na polskim rynku kapitałowym, o szerokim zakresie świadczonych usług.

    Specjalizuje się w usługach związanych z rynkiem dłużnych papierów korporacyjnych, w zakresie transakcji zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym, jak również zarządzania aktywami. Przeprowadza emisje i dystrybucję instrumentów finansowych, takich jak: obligacje korporacyjne, skarbowe, certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. Prowadzi ewidencje, rozliczenia i rejestry papierów wartościowych oraz dokumentacji transakcyjnej dla Spółek. Przeprowadził ponad 200 emisji obligacji na łączną kwotę przekraczającą 3,5 mld zł.

Powrót
Certyfikacja Menedżerów więcej
Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.