KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Członkowie klubu

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Dariusz Lipnicki

właściciel: Dariusz Lipnicki

Dane kontaktowe:

Adres:ul. Obywatelska 114/22, 94-104 Łódź

Opis firmy:

Od 1997 roku prowadzę działalność ubezpieczeniową, współpracuję z firmą Allianz. Ukończyłem Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania finansami osobistymi. Zostałem wyróżniony tytułem biegłego specjalisty do spraw ubezpieczeń i inwestycji. To, co mnie wyróżnia, to fakt, że staram się postawić na miejscu klienta podchodząc do tematu i próbuję znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Doradzam w zakresie szeroko pojętych inwestycji, ubezpieczeń oraz zabezpieczenia interesów prowadzonej działalności gospodarczej kilkuset swoim klientom. Usługi które oferuję mają na celu zabezpieczenie kapitałowe w przypadku utraty płynności finansowej w razie nagłego zdarzenia: choroby, wypadku, niezdolności do pracy, śmierci. Współpracuję również z osobami mającymi obawy co do swoich przyszłych świadczeń emerytalnych. Posiadamy w swej ofercie produkty typowo inwestycyjne. Nasze Towarzystwo opracowało specjalną ofertę dla znaczących ludzi biznesu, w tym m.in. dla członków zarządu, przedstawicieli rad nadzorczych i właścicieli firm. Ubezpieczam wspólników i zarząd w spółkach osobowych i kapitałowych. Doradzam w zakresie spłaty kredytów, leasingów i innych zobowiązań. Podpowiadam w sprawach spadkowych, zabezpieczenia spłaty podatku od spadku. Spadkobiercy często mają problemy finansowe z przejęciem spadku. Niewiele osób myśli o rozwiązaniach, które stworzą zabezpieczenie przed taką sytuacją. Dowodem na to jest około 20 tysięcy nie zakończonych spraw spadkowych w Polsce – z czego wiele jest związanych z dziedziczeniem często dużych i bogatych firm. Ponadto pragnę dodać, że przez kilka lat byłem członkiem elitarnej, międzynarodowej, niezależnej organizacji MILLION DOLLAR ROUND TABLE, skupiającej najwybitniejszych specjalistów w zakresie ubezpieczeń na życie i długoterminowych oszczędności z całego świata. Kwalifikuje się tam mniej niż 1% spośród wszystkich doradców ubezpieczeniowych – prawdziwa elita. Członkostwo w MDRT udostępniło mi dostęp do sprawdzonych na świecie metod zarządzania zasobami finansowymi klientów, a także możliwość uczestnictwa w wykładach i seminariach wybitnych światowych finansistów.

Powrót
Certyfikacja Menedżerów więcej
Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.