KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Członkowie klubu

Servo Sp.z o.o.

Prezes: Jarosław Kur

Dane kontaktowe:

Adres:ul. Lutomierska 131, 91-035 Łódź
www:www.servo.pl

Opis firmy:

SERVO Sp. z o.o. powstała w 2002 r. Specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług ochrony głównie z zakresu stacjonarnej ochrony fizycznej, zapewniania bezpieczeństwa imprez masowych oraz instalacji, obsługi technicznej oraz monitorowania systemów ochrony elektronicznej różnego typu. Działając zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, firma posiada wszelkie uprawnienia i zezwolenia niezbędne do prowadzenia działalności w tym zakresie. Podstawą funkcjonowania jest koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-0326/02. Dodatkowym dowodem światowych standardów stosowanych w SERVO jest certyfikat jakości ISO 9001:2009.
Firma powiązana jest siedzibą, zakresem działalności oraz osobami z Zarządu z Koncesjonowanym Biurem Ochrony „SERVO” KUR i Wspólnicy Sp. Jawna istniejącym na polskim rynku ochrony od 1991 r.

Powrót
Certyfikacja Menedżerów więcej
Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.