KLUB500 - Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->
KLUB500 - <!--Łódź | Stowarzyszenie Właścicieli Prezesów i Dyrektorów Firm-->

Członkowie klubu

WITKO Sp. z o.o.

Współwłaściciel: Małgorzata Witkowska

Dane kontaktowe:

Adres:al. Piłsudskiego 143 , 92-332 Łódź
Tel.:42 676 34 35
E-mail:info@witko.com.pl
www:http://www.witko.com.pl/

Opis firmy:

Jedna z 2 firm rodzinnych S. WITKO i WITKO sp. z o.o., współwłasność Sławomira i Małgorzaty Witkowskich. Wyłoniona z S. WITKO (rok założenia 1989), na podstawie art.68 ust.1 Ustawy z dn. 2.07.2004 przepisy wprowadzające Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Projektuje laboratoria, sprzedaje, instaluje i serwisuje aparaturę naukową i kompleksowe wyposażenie laboratoryjne, w tym systemy mebli laboratoryjnych i odczynniki zaawansowanych technologicznie producentów światowych. Prowadzi szkolenia i doradztwo w zakresie organizacji i wyposażenia laboratoriów. Misją WITKO jest przyczynienie się do rozwoju polskich placówek badawczych oraz pomoc w dostosowaniu ich do międzynarodowych norm. Wdrożyła w 2004 System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009. Laureat licznych nagród, w tym : Skrzydła Biznesu 2011, Gepard Biznesu 2013, Gazela Biznesu 2009 i 2014.

Powrót
Certyfikacja Menedżerów więcej
Nagroda Klubu 500

Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ jest wyróżnieniem dla autora najlepszej pracy magisterskiej w danym roku akademickim, dotyczącej zagadnień biznesowych, napisanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikacja menedżerów

Celem głównym procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego.