KLUB 500 - ŁÓDŹ

Klub 500 - Łódź jest autonomicznym, dobrowolnym Stowarzyszeniem zrzeszającym Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów Firm i Instytucji mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego. Jako cele działalności Stowarzyszenia przyjęto:

  • integracja przedstawicieli środowisk gospodarczych regionu łódzkiego,
  • prowadzenie działalności na rzecz rozwoju regionu,
  • wspieranie działań pomagających szefom firm w kierowaniu przedsiębiorstwami.

Przyjęte cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez wymianę doświadczeń, organizację spotkań z przedstawicielami życia gospodarczego, polityki, samorządów a także przedstawicielami nauki. Ważne miejsce w działalności Stowarzyszenia zajmuje promowanie podmiotów gospodarczych i ich Szefów uzyskujacych najlepsze wyniki a także działajacych zgodnie z zasadami "Fair play". W przypadku zainteresowania przynależnością do Stowarzyszenia prosimy zapoznać się z naszym Statutem.